Biznes i finanse

GOBARTO SA (13/2022) GOBARTO S.A. – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2022 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W oparciu o § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2022 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie zostały przyjęte, Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad oraz do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM