Biznes i finanse

GROCLIN SA (25/2022) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje, że Uchwałą z dnia 23 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 16 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych roku 2022 oraz 2023.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych będzie Spółka B-think Audit Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 4063.

B-think Audit Spółka z o.o. dokona przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2022 i 2023 roku oraz przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata obrotowe 2022 i 2023.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM