Biznes i finanse

KPPD SA (21/2022) Wypłata dywidendy za 2021 r.

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.05.2022 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z podziału zysku netto za 2021 r. w kwocie 3.244.800 zł, tj. 2,0 złote na akcję.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. 1.622.400 szt.

Jako dzień dywidendy ustalono 22 lipca 2022 r., a jako dzień wypłaty dywidendy 30 sierpnia 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM