Biznes i finanse

MI: Rozmowy Ministrów o współpracy transportowej w Europie (komunikat)

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

14 lutego 2023 r. w Warszawie, w trakcie międzynarodowej konferencji pn. „Redefinicja łańcuchów logistycznych w świetle nowej polityki transportowej TEN-T” odbyły się spotkania bilateralne członków kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury z delegacjami z Cypru, Czech, Szwecji i Litwy.

Podczas spotkania ministra Andrzeja Adamczyka i wiceministra Grzegorza Witkowskiego z ministrem infrastruktury i mieszkalnictwa Szwecji Andreasem Carlsonem omówiono m.in. stan unijnych prac nad rozporządzeniem ws. sieci TEN-T, także w kontekście pomocowych korytarzy solidarności dla Ukrainy oraz sprawy współpracy w zakresie gospodarki morskiej. Z uwagi na to, że Szwecja obecnie przewodniczy pracami Rady UE, omówiona została także tematyka współpracy na forum unijnym.

– Szczególnie cieszy Polskę, ale także inne państwa, że został utworzony nowy korytarz łączący trzy morza, Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Morze Egejskie, obejmujący szlak Via Carpatia i w przyszłości jego kolejowy komponent – Rail Carpatia. Zważając na obecne wyzwania geopolityczne i związaną z nimi konieczność redefinicji łańcuchów logistycznych nie możemy sobie pozwolić na opóźnienie prac nad aktem prawa UE regulującym nowy kształt transeuropejskich połączeń transportowych TEN-T. Liczymy, że proces legislacyjny mógłby zakończyć się jeszcze w 2023 r. – powiedział minister A. Adamczyk.

Na spotkaniu omówiono także współpracę w zakresie gospodarki morskiej.

– Z dumą mogę powiedzieć, że widoczne na mapach światowej żeglugi polskie porty morskie są ważnymi węzłami wielu międzynarodowych sieci logistycznych. Z powodzeniem obsługują m.in. przeładunki produktów płynących do lub ze Szwecji. Dlatego w konsekwencji stale rosnącego popytu wyraźnie widać potrzebę dalszego rozwoju żeglugi morskiej między Polską a Szwecją – dodał wiceminister G. Witkowski.

Współpraca z państwami spoza UE w zakresie transportu drogowego oraz dalszego rozwoju transgranicznych połączeń lokalnych na polsko-litewskim pograniczu to sprawy podjęte w rozmowie wiceministra infrastruktury Rafała Webera z wiceministrem transportu i komunikacji Litwy Juliusem Skačkauskasem. Przedstawiciele resortów omówili również współpracę w ramach UE oraz przyszłych wspólnych aktywności międzynarodowych.

Spotkanie wiceministra Grzegorza Witkowskiego ze stałym sekretarzem w ministerstwie transportu, komunikacji i pracy Cypru Yiannisem Nicolaidesem poświęcone było współpracy na forum UE oraz rozwojowi sieci bazowej korytarzy transeuropejskich TEN-T.

– Nasze państwa połączy jeden z planowanych korytarzy sieci transeuropejskich: Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie. Jego istotną częścią jest rozwijany z inicjatywy Polski międzynarodowy korytarz drogowy Via Carpatia, który ma szansę stać się pierwszym w historii Europy Środkowo-Wschodniej nowoczesnym i wydajnym łącznikiem między Europą Północną i Południową – powiedział wiceminister Grzegorz Witkowski.

Spotkanie wiceministra Grzegorza Witkowskiego z wiceministrem transportu Czech z Vaclavem Bernardem dotyczyło kontynuacji współpracy w zakresie projektu Odrzańskiej Drogi Wodnej, dalszego rozwoju żeglugi śródlądowej oraz wzrostu znaczenia polskich portów morskich dla obsługi polsko-czeskich obrotów handlowych. Podkreślono przy tym konieczność kontynuacji budowy nowoczesnej infrastruktury międzynarodowych szlaków transportowych na osi północ – południe, w tym zintegrowania Odrzańskiej Drogi Wodnej z transportem kolejowym.

– Nowa architektura połączeń logistycznych w Europie staje się faktem i warto odpowiednio się do tego przygotować i wspólnie stawić czoła nowym wyzwaniom. Jako bliskich sąsiadów łączy nas bardzo wiele, zarówno w transporcie kolejowym, drogowym, jak i wodnym mamy wiele możliwości połączeń, ich dalszego rozwoju i udoskonalania – stwierdził wiceminister Grzegorz Witkowski.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mk/


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM