Biznes i finanse

KOGENERACJA SA (11/2022) Wybór członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., w oparciu o protokół Komisji Wyborczej KOGENERACJI S.A. z dnia 28 maja 2022 r., podaje do wiadomości, iż w wyniku wyborów przeprowadzonych zgodnie ze Statutem Spółki par.13 ust.1 pkt b), Komisja Wyborcza przekazała informację o wyborze przez pracowników Spółki Pana Romana Nowaka na kolejną kadencję do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

Pan Roman NOWAK posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Wrocławską, wydział elektryczny, specjalność: elektroenergetyka przemysłowa i komunalna. W KOGENERACJI S.A. (EC Wrocław) zatrudniony od 1994 r. na następujących stanowiskach:

? od 1994 r. do 1995 r. – Elektroenergetyk Elektrowni Cieplnych,

? od 1995 r. do 1996 r. – Elektromechanik AKPiA – sekcja KSAiP,

? od 1996 r. do 2005 r. – Specjalista ds. komputerowego systemu automatyki i pomiarów,

? od 2005 r. do 2008 r. – Kierownik Sekcji ds. komputerowych systemów automatyki i pomiarów,

? od 2008 r. do 2011 r. – Dyżurny Inżynier Ruchu,

? od 2011 r. do 2015 r. – Kierownik Wydziału Produkcyjnego,

? od 2016 r. do teraz – Dyżurny Inżynier Ruchu.

Zgodnie z oświadczeniem, Pan Roman Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tym samym – zgodnie ze Statutem Spółki – pracownicy zdecydowali o ponownym powołaniu z dniem 27 maja 2022 r. Pana Romana Nowaka do Rady Nadzorczej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM