Polityka i społeczeństwo

Bristol Myers Squibb wśród laureatów prestiżowego konkursu „Great Place to Work® – Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022”

· Firma biofarmaceutyczna Bristol Myers Squibb znalazła się w gronie laureatów konkursu „Great Place to Work® – Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022”, zajmując 3. miejsce w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających do 500 pracowników.

· To już kolejne tak ważne wyróżnienie dla Bristol Myers Squibb w tym prestiżowym rankingu. W 2010 r. i 2016 r. firma zwyciężyła w konkursie, zdobywając tytuł „Najlepsze Miejsce Pracy Polska”, a w 2012 r. zajęła 3. pozycję.

· Bristol Myers Squibb w tegorocznej edycji konkursu „Great Place to Work® – Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022” zajęła najwyższe miejsce wśród firm farmaceutycznych oraz została wyróżniona tytułem Rzecznika Standardów Etyki.

· Listę „Great Place to Work® – Najlepsze Miejsca Pracy Polska” tworzą firmy, które budują swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o politykę wzajemnego zaufania i tworzenia przyjaznego miejsca pracy dla wszystkich. Co więcej, te starania są dostrzegane przez samych pracowników, którzy oceniają swoich pracodawców w anonimowej ankiecie.

„Jestem bardzo dumny z tego wyróżnienia i chciałbym za nie podziękować naszym pracownikom, gdyż to ich opinie były tutaj kluczowe. Wyróżnienie to potwierdza, iż nasze wartości i kultura organizacyjna pomagają nam skutecznie realizować nasze zadania. Jako firma biofarmaceutyczna chcemy poprzez naukę i innowację zmieniać życie pacjentów. W pracy cenimy otwartość, zaangażowanie i współpracę, a nasz zespół cechuje się odpowiedzialnością i pasją. Sukces w konkursie GPTW jest dla nas szczególnie istotny, gdyż od listopada 2019 po połączeniu Celgene, tworzymy nową organizację” – powiedział Antoni Żarski, dyrektor generalny Bristol Myers Squibb w Polsce.

Aby otrzymać certyfikat Great Place to Work® i znaleźć się w konkursie „Great Place to Work® – Najlepsze Miejsca Pracy”, firma musi zostać pozytywnie zaopiniowana przez swoich pracowników – przekroczyć w ankiecie Trust Index© próg certyfikacyjny wynoszący co najmniej 65%. Na finalną ocenę ma także wpływ wynik audytu kulturowego (Culture Audit™), którego wiodącymi obszarami są: skuteczne przywództwo, powszechna innowacyjność oraz przestrzeganie przez firmę swoich wartości. Oceniane są również informacje przekazane przez dział HR, ale to właśnie ocena pracowników i ich odpowiedzi w największym stopniu wpływają na to, czy zgłoszone przedsiębiorstwo ma szansę na wygraną.

Aleksandra Hałas, dyrektor HR na Polskę, Czechy i Węgry, podkreśliła, że w tym roku wynik badania Trust Index©, do którego zaproszeni zostali wszyscy pracownicy Bristol Myers Squibb, wyniósł 90%.

„Gratuluję i dziękuję wszystkim wspaniałym osobom za tworzenie tak wyjątkowego miejsca pracy, jakim jest Bristol Myers Squibb w Polsce. Już od ponad 25 lat jesteśmy i nadal pragniemy być firmą skupiającą utalentowanych i zaangażowanych ludzi, którzy chcą razem pracować w trosce o dobro pacjentów i którzy zarażają swoją pasją oraz determinacją. Wspólnie tworzymy wyjątkowe miejsce pracy oparte na zaufaniu i współpracy” – powiedziała Aleksandra Hałas.

Bristol Myers Squibb – firma odpowiedzialna społecznie

Firma Bristol Myers Squibb od początku swojej obecności w Polsce mocno działa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W trakcie trwania pandemii COVID-19, wraz z Fundacją Bristol Myers Squibb, przekazała łącznie 700000 zł organizacjom pacjentów onkologicznych. Wsparła m.in. akcję ONKOTAXI, która polegała na zorganizowaniu i sfinansowaniu dowozu chorych do placówek leczniczych i udzieliła pomocy w zakupie leków oraz środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Bristol Myers Squibb wraz Fundacją Bristol Myers Squibb mocno zaangażowała się również w pomoc w Ukrainie, przekazując od początku wybuchu wojny kwotę ponad 1200000 zł oraz środki rzeczowe.

Bristol Myers Squibb aktywnie wspiera także wolontariat pracowniczy. Osoby zatrudnione w firmie mają możliwość udziału w różnego rodzaju projektach: od prowadzenia zajęć dla dzieci z zakresu promocji zdrowego stylu życia, po angażowanie się w charytatywne przedsięwzięcia na rzecz pacjentów. Przykładem takiej akcji jest projekt „Walk to Health”, podczas którego pracownicy wspólnie „zbierali kroki”, przeliczane następnie na pieniądze. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zostały przekazane na rzecz wiejskiego hospicjum.

O Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb jest globalną firmą farmaceutyczną zajmującą się odkrywaniem, opracowywaniem i dostarczaniem innowacyjnych leków pomagających w skutecznym leczeniu pacjentów z poważnymi chorobami. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Bristol Myers Squibb należy odwiedzić stronę Bristol Myers Squibb Polska.

Celgene jest spółką zależną i należącą w całości do Bristol Myers Squibb Company.

Ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń wybiegających w przyszłość Bristol Myers Squibb

Niniejsza informacja prasowa zawiera tzw. stwierdzenia wybiegające w przyszłość w rozumieniu amerykańskiej ustawy z 1995 roku o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia te odnoszą się między innymi do prac badawczych i rozwojowych nad produktami farmaceutycznymi oraz do ich komercjalizacji. Wszelkie stwierdzenia, które nie dotyczą faktów historycznych, są lub mogą być uznane za stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Owe stwierdzenia wybiegające w przyszłość oparte są na bieżących oczekiwaniach dotyczących przyszłych wyników finansowych firmy, celów i planów, i siłą rzeczy związane jest z nimi pewne ryzyko i niepewność, w tym też czynniki, które mogłyby opóźnić lub zmienić którekolwiek z nich w perspektywie kolejnych lat, które są trudne do przewidzenia i pozostają poza kontrolą firmy oraz które mogłyby być odpowiedzialne za to, że faktyczne wyniki w przyszłości będą się istotnie różnić od teraźniejszych oczekiwań. Zagrożenia, założenia i niepewności oraz inne czynniki dotyczą między innymi tego, czy wyniki negocjacji dotyczących cen i refundacji w poszczególnych krajach europejskich opóźnią lub ograniczą potencjał komercyjny leczenia lisocabtagene maraleucel (liso-cel) we wskazaniu opisanym w niniejszej informacji prasowej, jak również tego, że każde zezwolenie na dopuszczenie do obrotu może zostać przyznane z istotnymi ograniczeniami dotyczącymi stosowania leku oraz tego, że dalsza zgoda na stosowanie kandydata na lek we wskazaniu opisanym w niniejszej informacji prasowej może zależeć od weryfikacji i opisu korzyści klinicznych w badaniach potwierdzających oraz od tego, czy w przypadku rejestracji we wskazaniu opisanym w powyższej informacji prasowej przedmiotowa terapia odniesie sukces rynkowy. Nie można zagwarantować, że jakiekolwiek stwierdzenie wybiegające w przyszłość się potwierdzi. Zawarte w niniejszej informacji prasowej stwierdzenia wybiegające w przyszłość powinny być oceniane w kontekście wielu zagrożeń i niepewności mających wpływ na działalność firmy Bristol Myers Squibb oraz sytuację na rynku, szczególnie tych, które wskazano w omówieniu czynników ostrożnościowych i czynników ryzyka w sprawozdaniu rocznym firmy Bristol Myers Squibb złożonym na Formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w prawozdaniach kwartalnych składanych przez firmę na Formularzu 10 Q, w sprawozdaniach bieżących składanych na Formularzu 8 K oraz innych dokumentach składanych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission). Stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie wyłącznie w dniu publikacji niniejszego dokumentu i o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Bristol-Myers Squibb nie przyjmuje na siebie żadnego zobowiązania do publicznego aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w przyszłość w wyniku uzyskania nowych informacji, wystąpienia określonych zdarzeń w przyszłości, zmiany okoliczności ani z innych przyczyn. 

KONTAKT:

Elżbieta Łapot – Senior Manager Market Access

tel: 48 608 555 613

Źródło informacji: Bristol Myers Squibb

 


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM