Biznes i finanse

SANTANDER BANK POLSKA SA (14/2022) Rezygnacja Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. Pan Carlos Polaino Izquierdo złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku, skuteczną od dnia 1 stycznia 2023 r., w związku z planowym powrotem do struktur globalnych Grupy Banco Santander S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM