Biznes i finanse

SYNEKTIK SA (18/2022) Zawarcie umów dot. współpracy z Bankiem Handlowym w Warszawie

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. Spółka i spółka zależna Synektik Pharma Sp. z o.o. zawarły z Bankiem Handlowym w Warszawie SA z siedzibą przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa (Bank), umowy:

– o kredyty w rachunkach bieżących na łączną kwotę 5 000 000,00 PLN, na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej z terminem spłaty do 2 maja 2024 r.,

– o kredyt długoterminowy na kwotę 5 200 000,00 PLN, na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego Synektik Pharma przez bank BNP Paribas SA (o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI 20/2019 z 26 czerwca 2019 r.) z terminem spłaty do 22 marca 2024 r.,

– o linię rewolwingową na udzielenie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 1 500 000,00 PLN oraz na otwieranie akredytyw do kwoty 2 000 000,00 USD, z terminem trwania na 1 rok z możliwością przedłużenia.

Zabezpieczeniem przedmiotowych umów są wzajemne poręczenia cywilno-prawne Synektik SA i Synektik Pharma Sp. z o.o., a także hipoteka do kwoty 6 500 000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości w postaci zakładu produkcji radiofarmaceutyków w Mszczonowie.

Podpisanie przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż ich maksymalny, dostępny limit kredytowo-gwarancyjny wynosi 34,8% kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM