Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (25/2022) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania od The Capital Group Companies

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Huuuge, Inc. („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 r. otrzymał, stanowiące załącznik do niniejszego raportu, zawiadomienie od The Capital Group Companies, o zmianie stanu posiadania akcji.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM