Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA (11/2022) Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej oceny oraz przyjęcia wniosku Zarządu Spółki, który zostanie przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu rekomendującego podział zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku w kwocie 465.812.160,25 złotych, w ten sposób, że:

? kwota 36.722.723,10 złotych zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, co oznacza 0,70 złotych na jedną akcję Spółki, przy założeniu, że liczba akcji w dniu dywidendy wzrośnie i będzie wynosić 52.461.033;

? pozostała kwota 429.089.437,15 złotych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajna Walne Zgromadzenie Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM