Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA (12/2022) Zmiany w składzie Zarządu

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:

? odwołania w związku z wygasającą kadencją Członka Zarządu Pana Tomasza Czechowicza, ze skutkiem na koniec dnia 27 czerwca 2022 r.,

? powołania Pana Tomasza Czechowicza na członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu. Powołanie następuje ze skutkiem od dnia 28 czerwca 2022 r. włącznie.

Powołany Członek Zarządu Spółki Pan Tomasz Czechowicz złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MCI Capital ASI S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec MCI Capital ASI S.A. spółkach cywilnych, spółkach osobowych oraz spółkach kapitałowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych innych niż MCI Capital TFI S.A., ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do MCI Capital ASI S.A. osób prawnych, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Zarządu Pana Tomasza Czechowicza:

Przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Prezes Zarządu Spółki. W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer S.A. – wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów rocznie.

Jeden z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Prelegent na wielu konferencjach PE/VC, łącznie z Noah. Członek rad nadzorczych spółek z portfela funduszy inwestycyjnych, których certyfikaty inwestycyjne posiada Spółka. Już w 2001 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Został uhonorowany tytułem jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Businessweek-a w 2000 r.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM