Biznes i finanse

DĘBICA SA (12/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 19 ust. 2 i § 21 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 09:00 w siedzibie Spółki w Dębicy, Hotel Gold, ul. Sportowa 22, 39-200 Dębica, Sala „Nowa”.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w zakładce „WZA 2022”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM