Biznes i finanse

SANWIL SA (5/2022) I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał i dokumentów na ZWZ.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], zwołuje na dzień 29 czerwca 2022 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Jadwigę Plutę w Lublinie przy ul. Fryderyka Chopina 14 (20-023 Lublin) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r. oraz treść projektów uchwał i dokumentów na Walne Zgromadzenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM