Biznes i finanse

HudsonAlpha Discovery, oddział firmy Discovery Life Sciences, staje się jednym z największych na świecie dostawców usług sekwencjonowania PacBio HiFi

HUNTSVILLE, Alabama, 7 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ — Discovery Life Sciences™ (Discovery), przedsiębiorstwo specjalizujące się w badaniach próbek biologicznych i biomarkerów™, jest obecnie jednym z największych na świecie dostawców usług sekwencjonowania PacBio HiFi. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu przemysłu biofarmaceutycznego na skalowalne i przystępne cenowo rozwiązania, HudsonAlpha Discovery®, oddział firmy zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, stworzył wysokowydajne laboratorium sekwencjonowania długich odczytów, wyposażone w jeden z największych na świecie zestawów instrumentów PacBio Sequel IIe, zautomatyzowane roboty do analizy płynów oraz zoptymalizowane przepływy pracy, w ramach unikalnej oferty, która ma zapewnić klientom z całego świata wysoce dokładne dane oparte na sekwencjonowaniu HiFi w sposób szybki i przystępny cenowo.

Sekwencjonowanie długich odczytów HiFi poprawia wykrywanie wariantów, dokładniej mapuje trudne regiony genomiczne, identyfikuje unikalne izoformy transkryptów, dostarcza informacji epigenetycznych (5mC) i pozwala wyjaśnić złożone elementy, które mogą wywoływać choroby, takie jak rozszerzenia powtórzeń i warianty strukturalne, których wykrycie w przypadku zastosowania technologii krótkich odczytów jest mniej prawdopodobne. Zalety te sprawiają, że technologia sekwencjonowania długich odczytów PacBio HiFi jest coraz powszechniej stosowana, zwłaszcza w dziedzinie badań onkologicznych. Oferowane przez Discovery usługi sekwencjonowania PacBio HiFi zapewniają kompleksowe spojrzenie na genom, transkryptom i epigenom w celu uzyskania nowych informacji biologicznych, które mogą ostatecznie pomóc w rozwoju programów medycyny precyzyjnej.

Discovery przetworzyło tysiące próbek przy użyciu technologii PacBio Sequel IIe w ramach projektów badawczych obejmujących charakterystykę chorób, analizę izoform RNA, analizę powtórzeń trinukleotydowych oraz genomikę populacyjną. Discovery obsługuje pełen zestaw aplikacji sekwencjonowania PacBio, w tym sekwencjonowanie całego genomu (WGS), sekwencjonowanie celowane, złożoną analizę wariantów, sekwencjonowanie RNA, sekwencjonowanie amplikonów, metagenomikę i badania epigenetyczne.

„Narzędzie Sequel IIe firmy PacBio to najnowocześniejsza technologia sekwencjonowania umożliwiająca generowanie bardzo dokładnych długich odczytów ‒ powiedział dr Tom Halsey, wiceprezes Discovery ds. genomiki. ‒ Rozszerzyliśmy zastosowanie tej technologii, stając się jednym z największych dostawców usług PacBio i zoptymalizowaliśmy ją dla przemysłu biofarmaceutycznego, aby wspierać szybkie i przystępne cenowo projekty sekwencjonowania długich odczytów o dowolnej wielkości ‒ w tym badania populacyjne”.

„W PacBio z ekscytacją patrzymy na to, jak unikalna i szeroka oferta Discovery oparta na technologii sekwencjonowania długich odczytów HiFi rozwija się w naszym laboratorium usług genomicznych ‒ powiedziała Lara Toerien, wiceprezes i dyrektor generalny PacBio na region amerykański. ‒ Optymalizacja usług, zintegrowane rozwiązania w zakresie biopróbek oraz usługi izolacji kwasów nukleinowych zapewniają ukierunkowane na klienta możliwości usługowe, które naszym zdaniem pomogą zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na nasze dane oparte na sekwencjonowaniu HiFi i przyspieszą nowe odkrycia”.

Discovery Life Sciences i HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences to podmiot skupiający specjalistów w dziedzinie próbek biologicznych i biomarkerów, łączący w sobie największy na świecie komercyjny biobank oraz zarządzający siecią laboratoriów świadczących unikalne usługi w zakresie multiomicznych badań nad biomarkerami, które przyczynią się do szybszego opracowania nowych terapii wspieranych przez programy w zakresie biomarkerów i towarzyszących testów diagnostycznych w zakresie nowotworów, chorób zakaźnych i innych rzadkich i złożonych schorzeń. Firma jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek oraz specjalistycznych multiomicznych usług analitycznych do programów badań, opracowywania i produkcji terapii komórkowych i genowych.

HudsonAlpha Discovery® to dział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką – uznane na świecie laboratorium świadczące usługi w zakresie upowszechniania najnowocześniejszych technologii badań nad genomem, które kompleksowo wspierają odkrycia, badania translacyjne i kliniczne.

Dzięki ogromnej wiedzy naukowej i innowacyjnemu wykorzystaniu bieżących technologii, zespół Discovery współpracuje z klientami i udziela im konsultacji w celu szybszego pokonywania przeszkód i uzyskiwania wyników, aby mogli oni podejmować kluczowe decyzje badawcze i rozwojowe najszybciej na rynku. Nauka do Państwa usług™! Więcej informacji na stronie: dls.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu sekcji 21E ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (Securities Exchange Act of 1934) ze zmianami oraz amerykańskiej ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995), w tym stwierdzenia dotyczące: przyszłej dostępności, zastosowań, dokładności, zalet, jakości lub wydajności produktów lub technologii PacBio, a także korzyści lub spodziewanych korzyści płynących z ich wykorzystania, w tym przewidywanych korzyści związanych ze zoptymalizowanymi przepływami pracy w obrębie Discovery; potencjalnego wzrostu zastosowania technologii sekwencjonowania długich odczytów PacBio HiFi, zwłaszcza w dziedzinie badań onkologicznych; potencjalnego wzrostu popytu na dane uzyskane w wyniku sekwencjonowania HiFi i przekonania, że mogą one przyspieszyć nowe odkrycia; oraz innych przyszłych zdarzeń. Odbiorców ostrzega się, aby nie polegali nadmiernie na wypowiedziach prognozujących i każdą tego typu wypowiedź należy uznać za obwarowaną takim ostrzeżeniem. Wszystkie wypowiedzi prognozujące odnoszą się wyłącznie do stanu na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej, są oparte na bieżących oczekiwaniach oraz wiążą się z szeregiem założeń, czynników ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od wyrażonych w wypowiedziach prognozujących. Zachęcamy odbiorców do zapoznania się z pełną treścią oświadczeń ostrzegawczych zawartych w dokumentach firmy PacBio składanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), w tym z informacjami o ryzyku zawartymi w formularzach 8-K, 10-K i 10-Q firmy PacBio. Firma PacBio zrzeka się wszelkich zobowiązań w zakresie aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Źródło: Discovery Life Sciences

Źródło informacji: PR Newswire

 


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM