Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (22/2022) Aktualizacja informacji o programie wierceń w Rumunii

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej […], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że program wierceń poszukiwawczych w Rumunii jest w trakcie realizacji, a prace przygotowawcze prowadzone przed rozpoczęciem wierceń wyprzedzają przyjęty harmonogram. Plan Spółki przewiduje wykonanie kolejno dwóch odwiertów, ukierunkowanych na dwa odrębne gazowe obiekty poszukiwawcze, zlokalizowane w sąsiedztwie złoża gazowego Moftinu i zakładu przetwarzania gazu. W zależności od wyników pierwszych dwóch odwiertów, Spółka zakłada wykonanie trzeciego odwiertu, który zamknie program wierceń na rok 2022.

Dwa obiekty poszukiwawcze, które są celem wierceń, to obiekt poszukiwawczy Canar i obiekt Moftinu Nord. Zakończony niedawno przez Spółkę program pozyskiwania danych sejsmicznych 2D potwierdził atrakcyjność tych obiektów.

Zakładając terminowe uzyskanie wszystkich zezwoleń, Spółka zamierza wykonać odwiert Canar-1, zlokalizowany 4 km na zachód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu, rozpoczynając prace pod koniec czerwca lub na początku lipca. Po ukończeniu Canar-1 Spółka zakłada wykonanie odwiertu Moftinu Nord-1. Moftinu Nord jest odrębnym gazowym obiektem poszukiwawczym, leżącym 5,2 km na północny-zachód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu.

Rozpoczęto już proces uzyskania zezwoleń dla tych odwiertów i oczekuje się, że zostaną one wydane w ciągu najbliższych kilku tygodni. Do magazynów Spółki w rejonie Satu Mare dotarły już wszystkie elementy o najdłuższych terminach dostawy, które będą służyły do wykonania odwiertu Canar-1. W przypadku odwiertu Moftinu Nord-1, taki sprzęt i urządzenia będą dostarczone jeszcze przed planowanym rozpoczęciem prac wiertniczych.

Obecnie są prowadzone prace związane z przygotowaniem infrastruktury powierzchniowej dla obu odwiertów, w tym drogi dojazdowe i platformy wiertnicze, i są one bliskie ukończenia. Spółka zabezpieczyła na potrzeby programu wieżę wiertniczą, a jej ustawienie przez operatora oczekiwane jest pod koniec czerwca.

Spółka zabezpieczyła pełne finansowanie na swój program inwestycyjny na rok 2022 w Rumunii i Tunezji.

Spółka będzie przekazywała aktualizacje w miarę postępu niniejszego programu wierceń w trakcie letnich miesięcy.

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO EKSPERTA

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek informacje techniczne zawarte w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Stuarta Morrisona, Dyrektora Operacyjnego Serinus Energy plc. Stuart Morrison jest uprawnionym ekspertem w rozumieniu Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. London Stock Exchange’s Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies) i posiada kwalifikacje zawodowe i techniczne w zakresie prowadzenia działalności naftowej. Pan Morrison posiada tytuł Bachelor of Science (z wyróżnieniem I stopnia) w dziedzinie inżynierii chemicznej oraz tytuł Master of Engineering w dziedzinie inżynierii naftowej, oba uzyskane na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu. Ma ponad 34-letnie doświadczenie operacyjne w przemyśle naftowym i gazowym, które zdobył piastując szereg stanowisk kierowniczych wyższego szczebla.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM