Biznes i finanse

PROCHEM SA (8/2022) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez jednostkę współzależną (współkontrolowaną)

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), w nawiązaniu do informacji bieżącej przekazanej w raporcie nr 5 / 2022 z dnia 01 marca 2022 r. informuje, że w dniu 08 czerwca 2022 r. jednostka współzależna (współkontrolowana) Emitenta – Irydion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarła – jako sprzedający – umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95 wraz ze zlokalizowanymi na tej nieruchomości kompleksem biurowym Astrum Business Park, parkingiem oraz infrastrukturą (dalej jako „Nieruchomość”), stanowiącej własność Irydion sp. z o.o.

Postanowienia Umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron.

Cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 43,7 mln EUR netto. Część środków uzyskanych ze sprzedaży w wysokości ok 15 mln EUR została wykorzystana do spłaty kredytu hipotecznego pozyskanego przez Irydion sp. z o.o. w celu wybudowania kompleksu biurowego na Nieruchomości.

Emitent jest właścicielem 50% udziałów w spółce Irydion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM