Biznes i finanse

MFO SA (28/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 14 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że akcjonariuszami zarejestrowanymi na liście obecności akcjonariuszy, posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2022 roku, byli:

1. Tomasz Mirski – któremu przysługiwało 2.618.466 głosów z 2.093.466 posiadanych akcji, co stanowiło 39,46% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 34,31% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Marek Mirski – któremu przysługiwało 2.507.247 głosów z 2.007.247 posiadanych akcji, co stanowiło 37,79% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 32,85% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM