Biznes i finanse

POLIMEX MOSTOSTAL SA (21/2022) Odstąpienie od istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) nr 21/2021 z dnia 13 maja 2021 roku Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym konsorcjum („Konsorcjum”), w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta), złożyło Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) oświadczenie o odstąpieniu z winy Zamawiającego od umowy, której przedmiotem jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Pory 80 w Warszawie („Umowa”)(opisanej w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2021). W związku z odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora, Konsorcjum wezwało Inwestora do zapłaty na rzecz Konsorcjum kwoty 2.321.000,00 PLN, odpowiadającej 5% wartości wynagrodzenia netto Konsorcjum.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM