Biznes i finanse

HERKULES SA (25/2022) Informacja o oddaleniu przez Sąd roszczeń spółki zależnej

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Zarządu spółki zależnej Viatron S.A. w restrukturyzacji informację o oddaleniu przez sąd w Sztokholmie roszczeń spółki Viatron S.A. w restrukturyzacji przeciwko Liebherr-Werk Ehingen GmbH o zapłatę kwoty 4,7 mln. euro tytułem odszkodowania za wypadek żurawia na terenie inwestycji realizowanej w Szwecji.

Po otrzymaniu tłumaczenia wyroku na język polski Emitent poinformuje o powodach oddalenia przez sąd roszczeń spółki zależnej.

Podstawa prawna:

art. 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM