Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (32/2022) Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu

Huuuge, Inc. („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, (RB 4/2022 oraz RB 9/2022 oraz RB 23/2022) Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: US44853H1086) jak następuje:

– w dniu 13 czerwca 2022 r. – 66 155 akcji własnych o łącznej wartości 1 036 998,90 zł, za średnią jednostkową cenę 15,68 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 15 czerwca 2022 r. – 64 831 akcji własnych o łącznej wartości 1 042 684,55 zł, za średnią jednostkową cenę 16,08 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

– w dniu 17 czerwca 2022 r. – 65 718 akcji własnych o łącznej wartości 1 095 475,94 zł, za średnią jednostkową cenę 16,67 zł, stanowiących łącznie 0,08% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, oraz

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Ipopema Securities S.A.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 4 244 415 akcji własnych stanowiących 5,04% kapitału zakładowego Emitenta i dających 5,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami własnymi nabytymi wcześniej).

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 MAR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM