Biznes i finanse

MIRACULUM SA (54/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 20 czerwca 2022 roku.

Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2022 roku („ZWZ”):

1. Marek Kamola – który wykonywał prawo głosu z 11.380.000 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 83,76 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 29,95 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Sławomir Ziemski – który wykonywał prawo głosu z 1.794.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 13,20 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 4,72 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM