Biznes i finanse

BBI DEVELOPMENT SA (34/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku.

Zarząd BBI Development S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w Warszawie, w dniu 21 czerwca 2022 roku, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym zgromadzeniu byli:

? NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z liczbą 1.003.649 głosów, co stanowiło 19,81% głosów na tym zgromadzeniu i 9,85% w ogólnej liczbie głosów.

? PAN KRZYSZTOF TYSZKIEWICZ z liczbą 970.467 głosów, co stanowiło 19,15% głosów na tym zgromadzeniu i 9,52% w ogólnej liczbie głosów.

? PAN RAFAŁ PIOTR SZCZEPAŃSKI z liczbą 969.468 głosów, co stanowiło 19,13% głosów na tym zgromadzeniu i 9,51% w ogólnej liczbie głosów.

? PAN MICHAŁ SKOTNICKI z liczbą 770.615 głosów, co stanowiło 15,21% głosów na tym zgromadzeniu i 7,56% w ogólnej liczbie głosów.

? FRAM FIZ z liczbą 395.107 głosów, co stanowiło 7,80% głosów na tym zgromadzeniu i 3,88% w ogólnej liczbie głosów.

? PAN PIOTR LITWIŃSKI z liczbą 393.314 głosów, co stanowiło 7,76% głosów na tym zgromadzeniu i 3,86% w ogólnej liczbie głosów.

? VALUE FUND POLAND ACTIVIST FIZ z liczbą 254.786 głosów, co stanowiło 5,03% głosów na tym zgromadzeniu i 2,50% w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM