Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (12/2022) Powołanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. X. kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 5 pkt. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 21.06.2022 r. trzyosobowy Zarząd ELEKTROTIM S.A. w składzie:

1. Ariusz Bober – Prezes Zarządu,

2. Dariusz Kozikowski – Członek Zarządu,

3. Artur Więznowski – Członek Zarządu.

Wspólna trzyletnia kadencja Zarządu rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2021 i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu ELEKTROTIM S.A. tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM