Biznes i finanse

Kongres 590: Grupa PZU stabilizuje polską gospodarkę i wspiera jej rozwój w wielu obszarach

„Zbudowaliśmy jedyny w Polsce i największy w naszej części Europy konglomerat finansowy, z aktywami przekraczającymi 400 mld zł. To jest duży potencjał, który powoduje, że Grupa PZU stanowi ważny podmiot na mapie gospodarczej nie tylko kraju, ale też regionu Europy Środkowej i Wschodniej” – zaznaczyła prezes PZU.

Dodała, że Grupa PZU prowadzi działalność bardzo zdywersyfikowaną – w sektorach: ubezpieczeniowym, bankowym, inwestycyjnym oraz opieki zdrowotnej.

„Jako polska firma dobrze rozumiemy potrzeby polskiego biznesu, co ma szczególne znaczenie w czasach poważnych kryzysów. Dzięki naszej ochronie ubezpieczeniowej i finansowaniu, które jest udzielane przez podmioty z Grupy PZU (w tym Bank Pekao i Alior Bank), jesteśmy w stanie pomagać przedsiębiorcom łatwiej wyjść z takich turbulencji, jak następstwa pandemii czy dziś wojny w Ukrainie, by dalej się rozwijać. W 2021 r. wartość należności z tytułu kredytów udzielonych przez Grupę PZU sięgała 215 mld zł” – wskazała Beata Kozłowska–Chyła.

Odnosząc się do aktywności ubezpieczeniowej grupy prezes PZU stwierdziła, że w tej dziedzinie podstawową rolą reprezentowanej przez nią spółki jest transfer ryzyka, niesłychanie istotny z perspektywy bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym z perspektywy bezpieczeństwa całej gospodarki.

„Ubezpieczamy majątek warty biliony złotych. Odszkodowania, które wypłaciliśmy w ubiegłym roku przekroczyły 14 mld zł. Jeżeli powodujące straty zdarzenia losowe, które wystąpiły, nie byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową, oznaczałoby to dla wielu przedsiębiorców ogromne problemy, które mogłyby doprowadzić do upadłości firm” – zwróciła uwagę prezes PZU.

W obszarze inwestycyjnym składki, które wpływają do Grupy PZU, aktywa, które są jej powierzane w zarządzanie, środki przekazywane przez klientów w ramach programów oszczędnościowo-emerytalnych i inne, są lokowane na rynku finansowym – w ten sposób zwiększając płynność tego rynku, stymulując inwestycje i przyczyniając się do rozwoju gospodarczego. W portfelu PZU obligacje skarbowe stanowią 65 proc., a łącznie z korporacyjnymi – 83 proc. Jak podkreśliła prezes PZU, bezpieczna i prowadzona w długim horyzoncie polityka inwestycyjna Grupy wpływa stabilizująco na cały rynek finansowy i gospodarkę.

Grupa działa też w obszarze ochrony zdrowia.

„Jesteśmy trzecim co do wielkości operatorem na rynku prywatnych usług medycznych. W Grupie PZU mamy już 3 mln aktywnych umów zdrowotnych. Stale się rozwijamy, rozszerzamy naszą sieć placówek i usług. Uważamy, że jesteśmy bardzo dobrym i potrzebnym uzupełnieniem dla publicznego systemu opieki zdrowotnej” – podsumowała Beata Kozłowska–Chyła.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM