Biznes i finanse

REDAN SA (6/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Redan SA w dniu 22 czerwca 2022 r.

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz

akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 5% głosów na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 r.:

1) Radosław Wiśniewski – posiadający 10 817 000 akcji uprawniających do wykonywania 10 817 000 głosów, co stanowiło 58,66% głosów na tym ZWZA i stanowi 26,54 % głosów w ogólnej liczbie głosów;

2) Piengjai Wiśniewska – posiadająca 7 156 246 akcji uprawniających do wykonywania 7 156 246 głosów, co stanowiło 38,81% głosów na tym ZWZA i stanowi 17,56% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie informujemy, iż wskazani akcjonariusze są stronami porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2016 r. pomiędzy m.in. Radosławem Wiśniewskim, Piengjai Wiśniewską, Teresą Wiśniewską oraz Ores spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczącego zgodnego głosowania przez nich na walnym zgromadzeniu Spółki, o którym informowaliśmy w raportach bieżących nr 10/2016 z dnia 10 maja 2016 r. oraz nr 30/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM