Biznes i finanse

AMPLI SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (12/2022) Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka Akcyjna „AMPLI” w upadłości układowej podaje wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „AMPLI” S.A. w upadłości układowej, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2022 roku:

1) Waldemar Madura, – właściciel 494.000, (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) – suma głosów z akcji 2.470.000, co dawało temu akcjonariuszowi 51,78 procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2021r. i stanowiło 34,8 procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

2) Artur Kostyrzewski, – właściciel 460.000,- (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) – suma głosów z akcji; 2.300.000, co dawało temu akcjonariuszowi 48,22 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2021r. i stanowiło 32,40 procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Raport przekazywany jest na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM