Biznes i finanse

ENERGOAPARATURA SA (17/2022) Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 24 czerwca 2022 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks z 9 maja 2022 r. („Aneks”) do umowy z 10 maja 2021 r. zawartej z Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”). Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Chodzież”, obejmującego dostosowanie przekazanej przez Zamawiającego (wykonanie ewentualnych zmian i aktualizacji) dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej.

Zgodnie z treścią Aneksu, zadanie stanowiące przedmiot umowy ma zostać zrealizowane zgodnie z Harmonogramem prac i robót budowlanych, w terminie 428 dni od dnia zawarcia umowy. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

O zawarciu umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2021 z 10 maja 2021 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM