Biznes i finanse

PCF GROUP SA (14/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCF Group S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 r.

Akcjonariusze:

1. Sebastian Wojciechowski – 14.969.480 głosów na ZWZ, co stanowi 49,98% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 67,64% liczby głosów na ZWZ;

2. Bartosz Kmita – 2.579.910 głosów na ZWZ, co stanowi 8,61% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 11,66% liczby głosów na ZWZ;

3. Krzysztof Dolaś – 1.817.936 głosów na ZWZ, co stanowi 6,07% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 8,21% liczby głosów na ZWZ;

4. Bartosz Biełuszko – 1.808.137 głosów na ZWZ, co stanowi 6,04% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 8,17% liczby głosów na ZWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM