Biznes i finanse

SANOK RUBBER COMPANY SA (7/2022) Uchwały ZWZA.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie §19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Sanok RC S.A. w załączeniu przekazuje:

– treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r.,

– Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC za 2021 rok wraz z raportem atestacyjnym biegłego rewidenta, będące przedmiotem głosowania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM