Biznes i finanse

ANSWEAR.COM SA (14/2022) Zawarcie Umowy Faktoringu Odwrotnego nr 2754/06/2022 z PKO Factoring SA

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. Spółka zawarła Umowę Factoringu Odwrotnego z PKO Faktoring SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Faktor”), na podstawie której Faktor zobowiązuje się do nabywania na warunkach wynikających z Umowy wierzytelności wobec dłużnika do wysokości 15 mln zł (piętnaście milionów zł).

Limit finansowania został przyznany na okres 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy Faktoringowej tj. do 27 czerwca 2024 roku.

Limit Spółka może wykorzystywać w walutach: PLN, EUR

Zabezpieczenie roszczeń Faktora stanowią:

1. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy

2. pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez PKO Bank Polski SA

3. gwarancja spłaty udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej jako: „BGK”) w wysokości stanowiącej 80% kwoty limitu, tj. w kwocie 12 mln zł na okres 27 miesięcy, tj. do dnia 27 września 2024 roku.

4. Zabezpieczenie na rzecz BGK stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Kredytobiorcy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM