Biznes i finanse

BEST SA (32/2022) Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło 28 (dwadzieścia osiem) uchwał, których treść, a także wskazanie liczby akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, w związku z czym Emitent nie przekazuje treści projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM