Biznes i finanse

COMP SA (26/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się WZ Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny – 960.000 głosów, co stanowiło 40,82% głosów na WZ oraz stanowi 16,22% ogólnej liczby głosów;

Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 548.000 głosów, co stanowiło 23,30% głosów na WZ oraz stanowi 9,26% ogólnej liczby głosów;

VALUE FIZ Subfundusz 1 – 506.196 głosów, co stanowiło 21,52% głosów na WZ oraz stanowi 8,55% ogólnej liczby głosów;

CE Management Group sp. z o.o. – 302.719 głosów, co stanowiło 12,87% głosów na WZ oraz stanowi 5,12% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM