Biznes i finanse

LIVECHAT SOFTWARE SA (9/2022) Wstępne szacunkowe przychody za I kw. 2022/23 roku finansowego

Zarząd LiveChat Software S.A. („Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software („Grupa”) za okres trzech miesięcy zakończonych w czerwcu 2022 roku (I kwartał roku finansowego 2022/23) wyniosły 15,21 mln USD i były o 16,8% wyższe od osiągniętych w trzech pierwszych miesiącach poprzedniego roku finansowego.

W analogicznym okresie poprzedniego roku (kwiecień – czerwiec 2021) skonsolidowane przychody wyniosły 13,02 mln USD.

W okresie styczeń – marzec 2022 r. (IV kwartał roku finansowego 2021/22) szacunkowe skonsolidowane przychody wyniosły 14,61 mln USD, natomiast finalnie osiągnięte skonsolidowane przychody wyniosły 14,77 mln USD.

Wzrost przychodów w porównaniu do stanu sprzed roku wynika zarówno ze zwiększenia liczby klientów wszystkich rozwiązań Grupy, jak i wyższego ARPU (średni przychód na klienta).

Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR – Monthly Recurring Revenue) Grupy ze wszystkich produktów, na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 4,82 mln USD co oznacza wzrost o 3,9% w stosunku do stanu na koniec marca 2022 i o 14,5 % rok do roku. Na potrzeby obliczania MRR płatności roczne rozbija się na poszczególne miesiące.

Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:

– Zmiana wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. Na koniec czerwca 2022 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 120,5 USD wobec 120,9 USD na koniec marca 2022 r. i 119 USD przed rokiem.

– ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 102,5 USD na koniec czerwca 2022 wobec 102,3 USD na koniec poprzedniego kwartału i 93,3 USD przed rokiem.

– Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec I kwartału 2022/23 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 36.823 a ChatBot 2.541.

– Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o 2,3% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 31% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.com

Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym.

W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM