Biznes i finanse

MCI CAPITAL ASI SA (20/2022) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Zbigniewa Jagiełłę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Zbigniew Jagiełło nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki, spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Spółki osób prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Zbigniewa Jagiełły Spółka prezentuje poniżej:

Posiadane wykształcenie:

– 2003-2005 Podyplomowe studia zarządzania organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, uzyskanie tytułu Executive MBA poświadczonego przez Rotterdam School of Management, Erasmus University;

– 1983-1991 – Ukończenie studiów na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania. Magister Informatyki.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Aktualnie pełnione funkcje poza Spółką:

– od kwietnia 2022 r. – Członek Rady Nadzorczej SatRev S.A.;

– od marca 2022 r. – Członek Rady Nadzorczej Ekoenergetyka-Polska S.A.;

– od marca 2022 r. – Członek Rady Nadzorczej Asseco Cloud Sp. z o.o.;

– od lipca 2021 r. – Członek Rady Nadzorczej Polski Standard Płatności Sp. z o.o.;

– od stycznia 2020 r. – Członek Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej;

– od listopada 2019 r. – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.

Zajmowane wcześniej stanowiska:

– 09.2009-06.2021 – Dyrektor Naczelny i Prezes Grupy PKO Banku Polskiego;

– 2000-2009 – Prezes Zarządu Pioneer Pekao, Alliance TFI i zarządzającego aktywami;

– 1996-2000 – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Dystrybucji w PKO / Credit Suisse TFI;

– 1995-1996 – Menedżer Regionalny w Pioneer TFI.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM