Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (18/2022) Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022r., poz. 1302 t.j.) oraz § 19 ust. 8 Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z zakończeniem kadencji Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. z dniem 23.06.2022 roku tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2021, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. powołała w dniu 05.07.2022 roku Komitet Audytu w składzie:

1. Marek Gabryjelski – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,

2. Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,

3. Jan Walulik – Członek Komitetu Audytu, członek zależny.

Kadencja Komitetu Audytu rozpoczyna się z dniem 05.07.2022 r. i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023.

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

a) dwóch członków komitetu audytu: Marek Gabryjelski oraz Krzysztof Kaczmarczyk – posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) dwóch członków komitetu audytu: Krzysztof Kaczmarczyk oraz Jan Walulik – posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka ELEKTROTIM S.A.,

c) dwóch członków komitetu audytu: Marek Gabryjelski (Przewodniczący Komitetu) oraz Krzysztof Kaczmarczyk – są niezależni od ELEKTROTIM S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM