Biznes i finanse

KAS: Klient w centrum uwagi – wyzwania stawiane przez konferencję w MF

Pomimo tego, że tylko 27% rodziców wysoko ocenia wiedzę na temat finansów, to niemalże połowa nastolatków w wieku 12-15 lat deklaruje, że ich wiedza jest mała. Jednakże 80% z nich ma pojęcie o inflacji. Głównym źródłem wiedzy finansowej młodych ludzi są dom i szkoła, zaś starsi uczą się poprzez platformy takie jak TikTok i YouTube.

W dniu 28 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Finansów zorganizowało zakończenie realizacji programu „Klient w centrum uwagi KAS”.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele wielu instytucji, w tym minister finansów Magdalena Rzeczkowska, szef KAS insp. Bartosz Zbaraszczuk, zastępca szefa KAS Anna Chałupa, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, przedstawiciele Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Komorniczej, sektora bankowego, firm współpracujących z resortem finansów oraz pracownicy i funkcjonariusze KAS.

Konferencja ta stała się okazją do podsumowania osiągnięć w ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS”.

Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali na temat osiągnięć i wyzwań, jakie stoją przed administracją skarbową, w szczególności w zakresie poprawy jakości obsługi klientów oraz wprowadzania nowych technologii.

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki programu „Klient w centrum uwagi KAS”, który jest wspólnym dziełem resortu oraz partnerów z administracji i biznesu.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapowiedziała, że Krajowa Administracja Skarbowa będzie dążyć do uzyskania najwyższej jakości usług dla podatników.

„Uruchomiliśmy program „Klient w centrum uwagi KAS”, którego celem jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań społecznych. W tym celu wykorzystujemy nowoczesne technologie, digitalizujemy i automatyzujemy procesy, a także wdrażamy zaawansowaną analitykę i procesowe podejście do usług” – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Minister finansów wskazała, że program „Klient w centrum uwagi KAS” wpływa na korzyści obu stron – podatników i pracowników KAS.

„Podjęliśmy szereg działań, aby zapewnić naszym klientom nowoczesne i przyjazne środowisko cyfrowe, które ułatwia kontakt z administracją skarbową i przyspiesza proces załatwiania spraw” – wyjaśniła.

Insp. Bartosz Zbaraszczuk, szef KAS, podkreślił, że administracja skarbowa stara się w coraz większym stopniu przenosić swoje usługi w świat cyfrowy, aby umożliwić podatnikom załatwienie spraw w trybie on-line i wymianę informacji z urzędem skarbowym.

„Świadomi wyzwań cyfrowego świata, postanowiliśmy sprostać temu zagadnieniu, rozwijając elektronizację. Chcemy osiągnąć sytuację, w której wszelkie sprawy da się załatwić online, jednakże zawsze dostępna pozostaje opcja wizyty w urzędzie skarbowym” – poinformował szef KAS.

Według wiceministra finansów, automatyzacja procesów stała się podstawą dla skutecznego funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

„Dzięki Elektronizacji Tytułów Wykonawczych, komunikacja pomiędzy wierzycielami a organami egzekucyjnymi została zrewolucjonizowana. Do tej pory przetworzyliśmy 8,5 mln dokumentów. Ponadto, w ramach automatyzacji zwrotów podatkowych, udało się nam wykonać 4,3 mln zwrotów i obsłużyć automatycznie ponad milion zapytań komorniczych” – wyjaśnił szef KAS.

Anna Chałupa, zastępca szefa KAS, wskazała, że współpraca administracji z biznesem była niezbędna do osiągnięcia sukcesu programu „Klient w centrum uwagi KAS”. Zespół wykorzystał w pełni nowoczesne technologie, aby udoskonalić swoje usługi.

„Realizując ten projekt, wykorzystaliśmy wiele możliwości, które zaoferował nam dialog i wzajemne zrozumienie potrzeb, możliwości i oczekiwań. Na przykład, wprowadziliśmy e-Urząd Skarbowy, który oferuje m. in. automatycznie wystawiane zaświadczenia dla klientów, e-doręczenia, pełnomocnictwa, płatności online, akty notarialne, historię deklaracji, mandaty i pisma. Uruchomiliśmy też konto organizacji” – powiedziała wiceminister finansów.

Za zaangażowanie w program „Klient w centrum uwagi KAS” szefowa KAS szczególnie dziękuje pracownikom resortu finansów i innych jednostek administracji oraz partnerom biznesowym.

Paneliści dyskutowali na temat wyzwań cyfrowego świata dla KAS i jak można zapewnić sprawną obsługę klienta w tym kontekście. Dyskusja panelowa obejmowała dwa bloki tematyczne, dotyczące aspektów biznesowych oraz informatycznych. W panelu wzięli udział przedstawiciele KAS, ZUS, Krajowej Rady Komorniczej oraz firmy Microsoft, Alfavox i spółki Aplikacje Krytyczne, które biorą udział w programie „Klient w centrum uwagi KAS”.

Paneliści omawiali również jakie korzyści przynosi wdrożenie nowych technologii w obsłudze klienta KAS oraz jakie są szanse i wyzwania wdrażania rozwiązań cyfrowych w administracji. Dyskutowano też na temat potrzeb i oczekiwań klientów w odniesieniu do usług świadczonych przez KAS.

Uczestnicy dyskusji dotyczących przyszłości administracji i klientów zastanawiali się, jakie wymagania powinny spełniać pracownicy KAS, aby skutecznie załatwiać sprawy. Dyskutowano również o tym, jak nowoczesne technologie mogą być wykorzystane, żeby administracja działała sprawnie w środowisku on-line.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian w treści komunikatów publikowanych w serwisie PAP. Każdy nadawca ponosi odpowiedzialność za to, co zostało zawarte w jego komunikacie, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo Prasowe.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM