Biznes i finanse

FASING SA (27/2022) Transakcje z podmiotem zależnym.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 lipca 2022 roku Spółka skierowała do spółki MOJ S.A. zamówienia o łącznej wartości 4.370,3 tys. zł brutto, przedmiotem których są odkuwki ogniwa, odkuwki półogniwa, odkuwki zgrzebła oraz odkuwki zamka. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 31 marca 2022 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 6/2022 do dnia dzisiejszego tj. 5 lipca 2022 roku (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 13.589,9 tys. zł brutto. Przedmiotem tych zamówień były odkuwki ogniw, odkuwki półogniw, odkuwki zamków, odkuwki zgrzebeł, odkuwki obejmy kutej oraz usługa wiercenia zamków.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM