Biznes i finanse

KCI SA (13/2022) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 23.07.2022 roku, podjęte po przerwie w dniu 5.07.2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki KCI S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 czerwca 2022 r. wznowiło w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 8.00 obrady po przerwie zarządzonej na podstawie uchwały nr 3 z dnia 23.06.2022 r. – o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zarząd KCI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 lipca 2022 r. wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Spółka ponadto informuje, że:

– Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

– nie było uchwał, które objęte zostały porządkiem obrad, a nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie,

– podczas obrad II części Walnego Zgromadzenia, po udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy w I części Walnego Zgromadzenia, żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu do protokołu trybie art. 429 § 1 ksh,

– żaden z akcjonariuszy nie głosował przeciw uchwałom i nie zgłosił sprzeciwu,

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM