Biznes i finanse

KCI SA (14/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 23.06.2022 r.

Zarząd KCI S.A „Emitent” informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 roku i zakończonym po przerwie w dniu 5 lipca 2022 r. akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów były spółki:

– Gremi International S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, której przysługiwało 20 314 806 głosów stanowiących 47,20% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 29,62%;

– Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach, której przysługiwało 22 706 755 głosów stanowiących 52,76 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udział tych głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 33,11%.

Łącznie podmiotom Grupy Gremi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 r. przysługiwało 43 040 261 głosów, stanowiących 99,9(9)% głosów biorących udział na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a 2 akcjonariuszom mniejszościowym biorącym udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KCI SA przysługiwało 4 głosy. Udział głosów akcjonariuszy mniejszościowych uczestniczących w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 r., wyniósł 0,000009%.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM