Biznes i finanse

Spółka portfelowa Orphinic Scientific – Vasa Therapeutics wybrana do dofinasowania w pierwszym konkursie w ramach Programu INNOGLOBO NCBiR

Wniosek dotyczy opracowania innowacyjnej stałej postaci produktu leczniczego o silnym działaniu przeciwbólowym i właściwościach zniechęcających do nadużywania opioidów. Właściwości proponowanego leku są zgodne z założeniami instrukcji FDA z 2017 r. dla przemysłu dotyczącej rejestracji produktów zniechęcających do nadużywania leków przeciwbólowych i mogą stanowić rozwiązanie problemu epidemii śmiertelności spowodowanej nadużywaniem leków przeciwbólowych w Stanach Zjednoczonych. Według danych CDC (Centers for Disease Control and Prevention) za rok 2019, przeciętnie 38 osób umiera każdego dnia z powodu przedawkowania leków przeciwbólowych, czyli około 14000 rocznie.

Dofinasowanie konsorcjum Transfer of Science i Vasa Therapeutics w wysokości 1,4 miliona PLN pozwoli na zaawansowanie rozwoju leku i przygotowanie wniosku do FDA na rozpoczęcie badań klinicznych wymaganych w trybie rejestracyjnym Abuse Deterrent Formulation (formulacja odstraszająca od nadużywania leków). Licencja na prowadzenie proponowanych badań została udzielona przez spółkę Bioxyma sp z o.o, również należącą do portfolio Orphinic Scientific SA.

O Programie INNOGLOBO:

Pierwszy konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych.

Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Orphinic Scientific

Orphinic Scientific S.A. (Orphinic) został utworzony w 2019 roku jako pierwszy polski holding biotechnologiczny, tworzący innowacyjne rozwiązania dla chorób sierocych (rzadkich) i innych wskazań o znaczących niezaspokojonych potrzebach medycznych w fazie badań klinicznych. Podstawowy Zespół naukowy Orphinic składa się z ekspertów z ponad 20-letnim doświadczeniem w procesie rozwoju i komercjalizacji projektów medycznych. Orphinic ma obecnie w swoim portfolio 8 projektów, od fazy przedklinicznej po etap zatwierdzania do wejścia na rynek, w trzech segmentach innowacji biomedycznych: Therapeutics, MedTech i eHealth.

www.orphinic.com

Źródło informacji: Orphinic Scientific SA

 


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM