Biznes i finanse

REDAN SA (8/2022) Przedłużenie o rok umowy kredytowej Redan SA i Top Secret sp. z o.o. z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Zarząd Redan SA (dalej „Redan”, „Emitent”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw (dalej „Umowa”) zawartej w dniu 17 grudnia 2014r. pomiędzy Redan oraz Top Secret sp. z o.o. (dalej „Kredytobiorcy”) a bankiem HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank”).

Na podstawie zawartego aneksu strony pozostawiły na dotychczasowym poziomie 3 mln USD limit obejmujący kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw, przy czym limit kredytu w rachunku bieżącym może wynosić maksymalnie 1,8 mln USD.

Aneks modyfikuje następujące zapisy Umowy:

1. Okres dostępności limitu zostaje wydłużony o kolejny rok do 30 czerwca 2023 r., a termin ostatecznej spłaty akredytyw dokumentowych do 30 listopada 2023 r.

2. Dotychczasowa stopa referencyjna 1M LIBOR dla kredytu wykorzystanego w USD zostaje zastąpiona stopą referencyjną Mid-Point of FED Target Range.

3. Zmianie ulegają wskaźniki finansowe, do realizacji których Kredytobiorcy są zobowiązani.

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM