Biznes i finanse

RAFAMET SA (35/2022) Korekta raportu bieżącego nr 35/2022.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, iż w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 06.07.2022 r. w załączniku nr 1 „Projekty uchwał na ZWZ” omyłkowo nie dołączono projektu Uchwały nr 11/III/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

Skorygowane projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM