Biznes i finanse

IZOSTAL SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 686 432,00 759 796,00 149 958,00 169 817,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 395,00 16 915,00 3 145,00 3 781,00
Zysk (strata) brutto 18 498,00 16 479,00 4 041,00 3 683,00
Zysk (strata) netto 14 568,00 13 063,00 3 183,00 2 920,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 581,00 9 396,00 -1 001,00 2 100,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 629,00 -5 164,00 -2 322,00 -1 154,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 733,00 -5 421,00 8 462,00 -1 212,00
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 23 523,00 -1 189,00 5 139,00 -266,00
Liczba akcji 32 744 000,00 32 744 000,00 32 744 000,00 32 744 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,44 0,40 0,10 0,09
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000,00 32 744 000,00 32 744 000,00 32 744 000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,44 0,40 0,10 0,09
Aktywa razem 674 672,00 512 601,00 146 687,00 111 078,00
Zobowiązania długoterminowe 28 347,00 24 738,00 6 163,00 5 361,00
Zobowiązania krótkoterminowe 429 747,00 281 964,00 93 435,00 61 100,00
Kapitał własny 216 578,00 205 899,00 47 088,00 44 617,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM