Biznes i finanse

BUDIMEX SA (43/2022) Wykonanie budowy D1 Bratislava Triblavina („Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina”) – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 r. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja wybrał ofertę Budimeksu S.A. w postępowaniu przetargowym na: „Wykonanie budowy D1 Bratysława-Triblavina, rozbudowa w myśl warunków umownych FIDIC – „żółta księga” („Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha”).

Wartość oferty: 110 850 897,65 EUR netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia

Okres gwarancji dla głównych robót: 5 lat

Okres rękojmi: 12 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT i wymaganych dokumentów przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy: FIDIC „żółta księga”

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 50% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Stosuje się prawo obowiązujące w Republice Słowackiej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM