Biznes i finanse

GOBARTO SA (15/2022) GOBARTO S.A. – stanowisko zarządu Spółki dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Na podstawie art. 80 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U.2021.1983 t.j. z dnia 2 listopada 2021 roku) („Ustawa”), Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu przekazuje swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2022 roku, w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, przez CEDROB S.A. z siedzibą w Ujazdówku, Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140562.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM