Biznes i finanse

MFO SA (33/2022) Otrzymanie zawiadomienia od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o powzięciu w dniu 11 lipca 2022 r. informacji o zawiadomieniu od TFI Allianz Polska S.A. („TFI Allianz”) sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM