Biznes i finanse

BENEFIT SYSTEMS SA (27/2022) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż 12 lipca 2022 r. Spółka otrzymała od Invesco Europlus Fund z siedzibą w Toronto („Invesco Europlus”), zawiadomienie o zmniejszeniu przez Invesco Europlus udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce („Zawiadomienie”), którego pełna treść dostępna jest w załączniku do niniejszego raportu.

Z treści Zawiadomienia wynika, że Invesco Europlus posiada 146 673 akcji Spółki stanowiących 4,9999% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 146 673 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,9999% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z Zawiadomieniem, zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w dniu 7 lipca 2022 r. Poprzednio Invesco Europlus informował o posiadaniu 5,193% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z treści zawiadomienia wynika również, że powyższa zmiana miała miejsce na poziomie indywidualnego funduszu oraz że nie nastąpiła zmiana stanu posiadania Invesco Ltd. oraz Invesco Canada Limited, która wymagałaby notyfikacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM