Biznes i finanse

ATLANTA POLAND SA (3/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023.

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Atlanta Poland S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.:

raport roczny za rok obrotowy 2021/2022 – 28.10.2022 r.,

– raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 – 29.11.2022 r.,

– raport półroczny za półrocze roku obrotowego 2022/2023 -31.03.2023 r.,

– raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2022/2023 – 30.05.2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2021/2022 oraz za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM