Nauka i technologie

MRiT: IPCEI HEALTH – startuje nabór projektów (komunikat)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wychodzi naprzeciw kolejnym wyzwaniom gospodarczym. Po aktywnym włączeniu się w inicjatywy IPCEI w obszarze baterii, wodoru i mikroelektroniki, podjęto decyzję o uruchomieniu naboru na projekty w obszarze zdrowia.

Rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia suwerenności lekowej i wychodzenia naprzeciw światowym trendom w kluczowych obszarach terapeutycznych. Dzięki tej inicjatywie zwiększymy zdolności technologiczne i wytwórcze w obszarze leków oraz podniesiemy konkurencyjność polskiego i europejskiego przemysłu.

„Dzięki znacznym inwestycjom w badania i rozwój, sektor opieki zdrowotnej jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów. Rewolucyjne postępy w dziedzinie genomiki i medycyny spersonalizowanej, sztucznej inteligencji i biotechnologii mają zmienić przyszłość opieki medycznej i strukturę systemów opieki zdrowotnej. Europa, która już teraz posiada silny przemysł eksportowy, musi odpowiednio przygotować się na te zmiany i wspierać europejskie przedsięwzięcia biznesowe w tych nowych dziedzinach” – podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

I dodaje:

„Bez wspólnego podejścia i wspólnej strategii zabezpieczania łańcuchów dostaw produktów leczniczych oraz bez realizacja długoterminowych inwestycji w innowacje, europejski sektor opieki zdrowotnej nie będzie w stanie się rozwijać, przekształcać ani skutecznie reagować na przyszłe kryzysy. Jednak branża ta nie może brać pod uwagę jedynie względów ekonomicznych. Musi również uwzględniać potrzeby zdrowia publicznego, aby zapewnić pacjentom dostęp do bezpiecznego i nowoczesnego leczenia”.

O IPCEI

Mechanizm IPCEI jest jednym z najważniejszych instrumentów wspierających nową politykę gospodarczą i politykę konkurencji Unii Europejskiej. Jego celem jest osiągnięcie niezależności Europy w strategicznych dla jej rozwoju łańcuchach wartości i wzmocnienie potencjału europejskiego przemysłu w kontekście globalnej konkurencji, jakiej poddana jest gospodarka UE.

IPCEI w obszarze zdrowia zostało skoncentrowane na zapewnieniu Unii Europejskiej zintegrowanych łańcuchów dostaw, które umożliwią przedsiębiorcom opracowywanie i wytwarzanie wysoce innowacyjnych produktów tj. leków, szczepionek, terapii i urządzeń medycznych, które odgrywają kluczową rolę w reagowaniu i zapobieganiu kryzysom zdrowotnym, a także zwalczaniu chorób wymagających nowych metod leczenia.

W marcu br. Polska wyraziła chęć przystąpienia do IPCEI HEALTH.

Obszary

Projekty powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów:

innowacyjne i ekologiczne technologie i procesy produkcji leków/produktów leczniczych;

innowacje w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i choroby rzadkie, a także wyzwania w zakresie pojawiających się zagrożeń dla zdrowia, które stanowią uzupełnienie działania HERA (Europejskiego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych w Ochronie Zdrowia);

opracowywanie terapii komórkowych i genowych, w tym procesów i technologii produkcyjnych.

Na jakie projekty czekamy?

Projekty powinny charakteryzować się:

wysokim poziomem innowacyjności,

pozytywnym wpływem na środowisko,

przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu.

Korzyści

Dzięki dofinansowaniu będzie można nawiązać współpracę z największymi europejskimi firmami i zapewnić stabilną pozycję w łańcuchach dostaw wielu gałęzi światowego przemysłu. Będzie można skorzystać z możliwości jakie dają najnowocześniejsze technologie w obszarze ochrony zdrowia.

Terminy i zasady składania projektów w obszarze zdrowia

Na projekty czekamy do 12 sierpnia br. Prosimy o ich przesłanie na adres: ipcei-zdrowie@mrit.gov.pl.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Ważne: Wybór projektu na etapie krajowym nie jest jednoznaczny z przyznaniem dofinansowania. Wybór projektu na tym etapie rozpoczyna międzynarodową współpracę w ramach tworzenia wiązki projektowej na poziomie UE oraz formalną procedurę na poziomie Komisji Europejskiej celem nadania projektowi statusu IPCEI. W dalszej kolejności umożliwia uczestnictwo w krajowej procedurze konkursowej na jego finansowanie przez państwo członkowskie.

Więcej informacji o konkursie przeczytasz na: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ruszyl-nabor-na-projekty-w-ramach-ipcei-health

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ maja/ mmu/


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM