Nauka i technologie

Projekty KOMAG tchną nowe życie w tysiące działek pogórniczych na Śląsku

W Ministerstwie Aktywów Państwowych, w obecności ministra Piotra Pyzika, podpisano list intencyjny dotyczący uruchomienia projektu GOSPOSTRATEG pt. „Systemowe magazyny energii na terenach pogórniczych jako element realizacji polityki energetycznej kraju”. Konsorcjum powołane przez ITG KOMAG, w skład którego wchodzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, opracuje wspólnie z MAP program budowy modelu systemowych magazynów energii o pojemności średniej i dużej dla obecnych oraz przyszłych nieruchomości pogórniczych na Śląsku. Kluczowym elementem projektu jest opracowanie nowego modelu transformacji zakładów górniczych uwzględniającego potencjał ich infrastruktury w budowie zintegrowanego systemu wytwarzania, magazynowania i zarządzania rozproszoną energią odnawialną.

Swoje podpisy pod dokumentem złożyli: dr hab. inż. Dariusz Prostański – dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Radosław Wojtas – wiceprezes zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos – dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Gospodarzem spotkania był Piotr Pyzik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Celem porozumienia jest połączenie wizji zielonego, przyjaznego środowisku Górnego Śląska z jego industrialnym wizerunkiem oraz zapewnienie tamtejszym miastom i gminom stabilnych dostaw energii.

„Zainicjowana współpraca pozwoli Instytutowi Techniki Górniczej KOMAG zrealizować szereg przełomowych oraz strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego regionu i całego kraju projektów, z wykorzystaniem działek i infrastruktury należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Jest to znaczący krok w cywilizacyjnej transformacji naszego kraju” – powiedział wiceminister Piotr Pyzik.

Jak przypomniał dr. hab. inż. Dariusz Prostański – dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, zawarte porozumienie stanowi kolejny etap procesu rozpoczętego dokładnie rok temu podpisaniem (również w gmachu Ministerstwa Aktywów Państwowych) umowy w sprawie powołania do życia Śląskiego Systemu Magazynowania Energii. Już wówczas ekspert zwracał uwagę na fakt, że szybko rozbudowująca się fotowoltaika i rozwój innych OZE niesie za sobą konieczność dywersyfikacji źródeł magazynowania energii, decentralizacji zarządzania i regionalizacji bezpieczeństwa energetycznego.

„Ostatnie miesiące uświadomiły nam, jak bardzo ta inicjatywa, budująca suwerenność energetyczną Śląska i Polski, jest potrzebna. Dziś nasze inwestycje, związane z wytwarzaniem i magazynowaniem energii z OZE przy wykorzystaniu terenów pogórniczych, są zauważane i doceniane w całej Europie” – powiedział Dariusz Prostański.

Profesor Krzysztof Galos z Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN podkreśla że dzisiejsze porozumienie pomiędzy stronami idealnie wpisuje się również w działania które od ponad 35 lat na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski realizuje kierowany przez niego Instytut.

„Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest prekursorem wykorzystania w Polsce energii geotermalnej. W roku 1993 zaprojektowano i zbudowano pierwszy doświadczalny zakład geotermalny w Bańskiej Niżnej-Białym Dunajcu, bazujący na dwóch głębokich otworach. Instalacja ta jest obecnie eksploatowana dla potrzeb ciepłownictwa oraz służy jako laboratorium geotermalne do badań” – powiedział prof. Krzysztof Galos.

„Aktualnie prowadzimy wiele projektów międzynarodowych, których efekt z pewnością będziemy mogli wdrażać tu na Śląsku wspólnie z IT KOMAG. Że wspomnę o projekcie BattValue będącym międzynarodowym badaniem które prowadzimy w dziedzinie rozwoju przemysłu bateryjnego gdzie wspólnie z przemysłem przetwórstwa metali, rafinacji i recyklingu, rozwoju technologii, przemysłu energetycznego i motoryzacyjnego opracowujemy nowe technologie w tym zakresie” – dodał.

„Inicjatywą Śląskiego Systemu Magazynowania Energii są zainteresowane główne, śląskie ośrodki miejskie – Gliwice, Bytom, Piekary Śląskie, Zabrze i Katowice, w których granicach znajdują się działki należące do SRK. Już niebawem, dzięki wspólnemu wysiłkowi sygnatariuszy porozumienia, będziemy mogli tchnąć nowe życie w ich, często opuszczoną i niszczejącą, infrastrukturę” – dodał Dariusz Prostański.

Dyrektor Instytutu podkreślił również, że rewitalizacja zamykanych kopalń i przekształcanie ich w źródła, bądź magazyny zielonej energii, stworzy nowe, dobrze płatne miejsca pracy, napędzając rozwój gospodarczy całego regionu.

Efektem realizacji projektu Śląskiego Systemu Magazynowania Energii będą klastry energii (branżowych związków przedsiębiorstw, instytucji i organizacji sektora energetycznego) w zamkniętych, bądź wygaszanych zakładach górniczych. W kopalniach tych, zamiast węglem, personel będzie się zajmować słońcem i wodą, pozyskując dzięki nim do 100 MW mocy elektrycznej na godzinę. To z kolei umożliwi realizację konkretnych celów, takich jak zasilanie pobliskich fabryk czy ładowanie pojazdów komunikacji miejskiej i samochodów elektrycznych.

„Połączenie potencjałów sygnatariuszy porozumienia – specjalizującego się w innowacyjnych, pionierskich technologiach Instytutu KOMAG, właściciela olbrzymich gruntów – SRK oraz Polskiej Akademii Nauk, zapewniającej bezcenne wsparcie merytoryczne, utwierdza mnie w przekonaniu, że otwieramy wspólnie nowy, optymistyczny rozdział w historii Górnego Śląska” – podsumował Piotr Pyzik, podsekretarz stanu w MAP.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM